خدمات چاپ

عمده تمایز گروه تحیقاتی-تولیدی ایمن نورتاب با سایر رقیبان خارجی او بدست آوردن فناوری تولید محصولاتی با خاصیت نورتابی در حوزه چاپ است.

 

حوزه ای که علاوه بر دست یافتن به تکنولوژی پیچیده آن ،نیازمند فکری خلاق با ایده هایی نو میباشد.

پیکولایت نام تجاری محصولی است که با جذب نور محیط اطراف در سلول های خود شارژ شده(بدون استفاده از برق و باتری) و در تاریکی خاصیت نورتابی دارد.
پیکولایت طرحی نوین در خدمات چاپ است که توسط گروه ایمن نورتاب برای اولین بار به مرحله اجرا و تولید رسیده است و آماده ارائه ه شما عزیزان میباشد.